KARTA DUŻEJ RODZINY SPRAWDŹ SZCZEGÓŁYULGOWE PONIEDZIAŁKI SPRAWDŹ SZCZEGÓŁYKINO Z RODZINĄ SPRAWDŹ SZCZEGÓŁYOFERTA DLA FIRM SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
 

Regulamin kina

 1. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

 2. Kasa kina otwierana jest na pół godziny przed pierwszym seansem, a zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.

 3. Bilety na dany seans można kupić w dowolnym momencie jego trwania.

 4. Wejście na teren sal kinowych możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego biletu.

 5. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonej sali, dniu i na wyznaczoną godzinę.

 6. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.

 7. Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazanym na bilecie numerem miejsca.

 8. Zarezerwowane bilety należy odebrać 30 minut przed rozpoczęciem seansu. Po tym czasie nieodebrane rezerwacje zostaną anulowane.

 9. Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży uczącej się, studentom, emerytom, opiekunom osób niepełnosprawnych, posiadaczom Karty Dużęj Rodziny oraz Nowosądeckiej Karty Rodziny, aktywnym Honorowym Dawcom Krwi na podstawie ważnej legitymacji.

 10. Zwrotu biletu można dokonać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem seansu na jaki został on zakupiony, okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym.

 11. Na terenie naszego kina obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania gorących napojów oraz napojów alkoholowych.

 12. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren kina.

 13. Na całym terenie budynku SOKÓŁ obowiązuje zakaz palenia.

 14. Na terenie kina obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania oraz wnoszenia na sale kinowe kamer, aparatów fotograficznych i wszelkiego rodzaju urządzeń rejestrujących dźwięk.

 15. Na seansach grupowych dla młodzieży odpowiedzialność za zachowanie oraz ewentualne szkody wyrządzone przez podopiecznych ponoszą opiekunowie grup.

 16. Podczas seansów 3D należy oddać obsłudze kina okulary przy każdorazowym opuszczaniu sali.

 17. Za zniszczenie lub zgubienie okularów 3D klient ponosi odpowiedzialność finansową
  w wysokości 100 zł.

 18. W przypadku seansów grupowych dla młodzieży za zniszczenie lub zgubienie przez podopiecznych okularów 3D odpowiedzialność finansową ponosi opiekun danej grupy.

 19. Na terenie kina obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

 20. Toalety przeznaczone są tylko i wyłącznie dla klientów kina.

 21. Obsługa kina ma prawo odmówić wstępu osobie zachowującej się niekulturalnie, niegrzecznie, wulgarnie wobec klientów lub pracowników.

 22. Kino nie zapewnia miejsc parkingowych oraz nie ponosi odpowiedzialności za organizację ruchu na parkingu obok budynku.