KARTA DUŻEJ RODZINY SPRAWDŹ SZCZEGÓŁYULGOWE PONIEDZIAŁKI SPRAWDŹ SZCZEGÓŁYKINO Z RODZINĄ SPRAWDŹ SZCZEGÓŁYOFERTA DLA FIRM SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
 

O projkekcie

Plastyczna Akademia Filmowa to projekt edukacyjny kierowany do młodzieży ze szkół średnich, poświęcony kinu i malarstwu jako ważnym i uzupełniającym się elementom współczesnej kultury. Każda projekcja poprzedzona zostanie prezentacją multimedialną oraz wstępem prelegenta. Dzięki filmowi, uczniowie poznają zarówno artystę, jak i całe podłoże jego twórczości - zarys historii, otaczającej autora ówczesnej rzeczywistości - wszelkich składowych procesu powstawania dzieł sztuki, które przetrwały do dnia dzisiejszego. Plastyczna Akademia Filmowa w 2. semestrze roku szkolnego 2018/2019 obejmuje 3 projekcje (jeden seans w miesiącu) uzupełnione o prelekcje powiązane z danym tytułem filmowym (30-40') – jego treścią, odniesieniami do nurtu sztuki oraz przekazem. W założeniu zestaw seansów i powiązanych z nimi prelekcji ma uzupełnić ogólną wiedzę o kulturze i sztuce przewidzianą w programach szkolnych

 

Koszt uczestnictwa w PAF to 20,00 zł za semestralny karnet dla jednego ucznia (3 seanse).
Udział klas w Plastycznej Akademii Filmowej prosimy zgłosić (i wykupić karnet) do 8 marca 2019 r.

Osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji i zgłoszenia udziału klasy w PAF, to:

Aleksandra Sebald
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 448 26 27